Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych WEiTI/83/ZP/2018/1030
650390-N-2018
Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w budynku EiTI PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 15/19 11.01.2019
7544
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
80-1130-2018
659534-n-2018
Przebudowa terenu przylegającego do głównego wejścia do budynku Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej 20.12.2018
7565