Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Geodezji i Kartografii ZP/GiK/03/DZ/2016
152749 - 2016
na dostawę systemu pomiarowego wyposażonego w skaner laserowy z sensorami do georeferencji z oprogramowaniem 16.09.2016
6109
Filia w Płocku BZP/390/8/16
302532-2016
Termomodernizacja ścian budynku Gmachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 08.09.2016
6137
Wydział Inżynierii Materiałowej
Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Preparatyki Próbek do badań SEM 09.09.2016
6139