Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.SE.18.17
559752-N-2017
Przebudowa pomieszczenia 1.3 (sala dydaktyczna) w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84 21.08.2017
6651
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
32-1130-2017
2017/S 146-302897
Przebudowa i rozbudowa obiektów w Gmachu Instytut Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w ramach inwestycji pn: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia” (umowa nr 1422/MNiSW z dnia 6 czerwca 2014 r.) 04.09.2017
6659