Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Mechatroniki P - 03/WM/2016
102561 - 2016
Przebudowa parkingu przy Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Św. A. Boboli 8 - etap II, obejmujący modernizację nawierzchni parkingu 11.07.2016
6054
Wydział Inżynierii Środowiska Zp/WIBHiIŚ/1/2016
108589-2016
Adaptacja wybranych pomieszczeń na potrzeby auli dydaktycznej w Gmachu WIBHiIŚ 13.07.2016
6060