Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Filia w Płocku BZP.261.4.2017
45934-2017
Modernizacja węzła cieplnego w budynku Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 03.04.2017
6431