Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
WEiTI/1/ZP/2017/1035
9614 - 2017
Wykonanie robót remontowych pomieszczenia 278 w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 01.02.2017
6351