Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
50-1130-2017
2017/S 189-387791
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW W GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „OPTYMALIZACJA PRZESTRZENNA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIĘKSZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA” (UMOWA NR 1422/MNISW Z DNIA 6 CZERWCA 2014 R.) 31.10.2017
6746
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.ML.23.2017
601351-N-2017
Wykonanie robót remontowych auli 2.5 w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84 02.11.2017
6770