Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.DS.2.2019
Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim Bratniak przy ul. Grójeckiej 39 29.03.2019
7675
Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych
WMINI 39/75/19
527905-N-2019
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 04.04.2019
7690
Filia w Płocku BZP.261.1.2019
528321-N-2019
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji ssp, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – etap III – obudowa kanałów oddymiających i instalacja nadciśnieniowa ochrony klatki schodowej KL2 oraz przedsionka PKL2 08.04.2019
7694