Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Filia w Płocku BZP/390/9/16
319507-2016
„- Termomodernizacja Auli wraz z łącznikiem, - Remont pokrycia dachowego części niższej i łącznika Auli w budynku Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2” 25.10.2016
6186
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
46-1130-2016
319929-2016
"Wykonanie rewitalizacji wybranych fragmentów elewacji z częściową wymianą okien w Gmachach Lotniczym i Nowym Lotniczym przy Al. Niepodległości 222 w Warszawie" w ramach umowy nr 1634/MNiSW z dnia 29 sierpnia 2016 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” 25.10.2016
6188