Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/MP/4/2016
117496-2016
Wykonanie robót remontowych wytypowanych pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim „Ustronie” w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 39 – Etap V 31.05.2016
5965
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/SE/5/16
117628 - 2016
Wykonanie instalacji sieci wodnokanalizacyjnej bytowej i przeciwpożarowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych i wlotów wody z sieci wewnętrznej z montażem zestawów wodomierzowych oraz rekultywacją terenu po wykonaniu robót sanitarnych na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie 30.05.2016
5967
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP/RB/KK/6/2016
123954-2016
Wykonanie III etapu termomodernizacji (wymiana okien) w Gmachu Starym Technologicznym PW w Warszawie przy ul. Narbutta 86 01.06.2016
5974