Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.KK.10.2018
585690-N-2018
Wykonanie robót remontowych pomieszczeń mieszkalnych (pion 10) w Domu Studenckim „Żaczek” w Warszawie przy ul. Wołoskiej 141A – cześć B 30.08.2018
7280
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.PM.14.2018
598673-N-2018
Wykonanie wymiany instalacji sanitarnej gazowej w budynku mieszkalnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 22 20.08.2018
7284
Wydział Mechatroniki MCHTR.261.11.2018
602868-N-2018
Wykonanie robót w zakresie dostawy i wymiany wykładziny obiektowej PCV homogenicznej i dywanowej w wybranych pomieszczeniach Gmachu Wydziału Mechatroniki w Warszawie przy ul. św. Andrzeja Boboli 8. 23.08.2018
7291
Wydział Mechatroniki MCHTR.261.13.2018
602866-N-2018
Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej w Centrum Seminaryjnym nr 14 parter, I piętro w budynku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 23.08.2018
7292
Wydział Mechatroniki MCHTR.261.9.2018
603540-N-2018
Modernizacja wybranych pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w Gmachu Wydziału Mechatroniki w Warszawie przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 27.08.2018
7296