Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Kanclerz Politechniki Warszawskiej 530200-N-2017
ZP.RB.LW.10.2017
Wykonanie w Gmachu Elektroniki PW przebudowy instalacji elektrycznych z wdrożeniem elementów smart grid w celu poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacje budowlane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wymagań bhp na potrzeby kształcenia studentów, w tym będących osobami niepełnosprawnymi 05.07.2017
6569
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.SE.9.17
530039-N-2017
Przebudowa pomieszczenia 1.3 (sala dydaktyczna) w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84 30.06.2017
6573
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych WEiTI/23/ZP/2017/1030
534373-N-2017
Wykonanie robót remontowych elementów zewnętrznych (rampa) przy skrzydle B w gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 15/19 05.07.2017
6574
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
WEiTI/29/ZP/2017/1035
538190-N-2017
Wykonanie robót remontowych 7 pomieszczeń Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki 10.07.2017
6581
Kanclerz Politechniki Warszawskiej ZP.RB.ML.7.2017
524524-N-2017
Wymiana wytypowanej stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenckim „Bratniak-Muszelka” w części „Bratniak” w Warszawie przy ul. Grójeckiej 39 12.07.2017
6588
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Systemów Elektronicznych
WEiTI/28/ZP/2017/1033
Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót remontowych pomieszczeń laboratoryjnych, sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjnych i ciągów komunikacyjnych należących do ISE PW w Gmachu Elektroniki PW przy ul. Nowowiejskiej 15/19. Remont pomieszczenia nr 230. 13.07.2017
6591