Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Zastępca Kanclerza do spraw Rozwoju Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Sygnatura sprawy: ZP/PRPW/PN/4/2014
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 69590-2014
Nr systemowy: 4341
Termin składania ofert: 13.03.2014