Wykonanie bezkosztowej naprawy poręczy schodów
Zlecający: Wydział Transportu
Sygnatura sprawy:
Nr systemowy: 6707
Termin składania ofert: 20.09.2017