Wykonanie remontu konserwatorskiego wytypowanych części ogrodzenia Terenu Centralnego PW
Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.RB.SE.19.17
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 575853-N-2017 z dnia 2017-09-12
Nr systemowy: 6709
Termin składania ofert: 29.09.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 575853-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.
Załącznik nr 1 do Rodz IV SIWZ
Załącznik nr 2 do Rozdz IV SIWZ
Załącznik nr 1 do Rozdz V SIWZ
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 02.10.2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 500053295-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.