Remont pomieszczeń 307 i 307a w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj
Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.RB.KK.20.2017
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 585637-N-2017
Nr systemowy: 6712
Termin składania ofert: 28.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 585637-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.
Załącznik nr 1 do Rozdz. IV SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu pomieszczeń 307 i 307a w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1.
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 21.09.2017 r. UWAGA: Termin składania ofert bez zmian tj. 28.09.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2017r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie nr 500056007-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.