Remont pomieszczeń 307 i 307a w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj
Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.RB.KK.20.2017
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 585637-N-2017
Nr systemowy: 6712
Termin składania ofert: 28.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 585637-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.
Załącznik nr 1 do Rozdz. IV SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu pomieszczeń 307 i 307a w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1.