Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i dysków zewnętrznych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, nr postępowania WAPW/5/2017
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/5/2017
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 595479-N-2017
Nr systemowy: 6745
Termin składania ofert: 16.10.2017