Zaproszenie do składania ofert (ZO) na sukcesywną dostawę środków czystości, artykułów higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/23/ZO/BUPZP/2017
Nr systemowy: 6839
Termin składania ofert: 22.11.2017