Zaproszenie do składania ofert (ZO) na dostawę kamery termowizyjnej, obiektywu do aparatu cyfrowego i urządzeń pomiarowych
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/25/ZO/BUPZP/2017
Nr systemowy: 6863
Termin składania ofert: 27.11.2017