Dostawa sprzętu komputerowego, drukarki i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/7/2017
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 622241-N-2017
Nr systemowy: 6872
Termin składania ofert: 06.12.2017