Zaproszenie do składania ofert (ZO) na dostawę i montaż ekranów projekcyjnych
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/28/ZO/BUPZP/2017
Nr systemowy: 6893
Termin składania ofert: 12.12.2017