Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, stresu i zarządzania emocjami oraz komunikacji interpersonalnej i asertywności dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Zastępca Kanclerza do spraw Rozwoju Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Sygnatura sprawy: ZP/PRPW/PN/8/2013
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 492466-2013
Nr systemowy: 4195
Termin składania ofert: 12.12.2013