„Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania projektami (część I, III), zarządzania ryzykiem (część II), kompetencji menedżerskich (część IV) oraz metodologii tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów TRIZ (część V)”
Zlecający: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Sygnatura sprawy: CZIiTT-ZP-04/2018
Nr systemowy: 7262
Termin składania ofert: 13.08.2018