„Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych (część I) oraz przygotowania do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 (cześć II)”
Zlecający: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Sygnatura sprawy: CZIiTT-ZP-05/2018
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 601411-N-2018
Nr systemowy: 7288
Termin składania ofert: 22.08.2018