Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Sygnatura sprawy: CZIiTT-ZP02/2019
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych:  529427-N-2019
Nr systemowy: 7704
Termin składania ofert: 04.04.2019
UWAGA sprostowanie Załącznik nr 4.1 Formularz oferty część I Sprostowanie oczywistej omyłki w kolumnie liczba uczestników, zgodnie z OPZ po 15 osób na każde ze szkoleń