Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Zlecający: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
Sygnatura sprawy: MELBDZ.261.5.2021
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00100165/01
Nr systemowy: 9058
Termin składania ofert: 20.08.2021
Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia z dn. 12.08.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.08.2021
Odpowiedzi na pytania wykonawców odpowiedzi na zapytania