WYKONANIE PRZEBUDOWY I ADAPTACJI WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI LABORATORYJNYCH DLA STANOWISK BADAWCZYCH W GMACHU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY AL. ARMII LUDOWEJ 16
Zlecający: Wydział Inżynierii Lądowej
Sygnatura sprawy: TP/02/09/2021
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00175768/01
Nr systemowy: 9172
Termin składania ofert: 08.10.2021
Identyfikator postępowania fa38537d-9f27-4835-b6a7-a0d6bd4eee5e