Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Inżynierii
Chemicznej i Procesowej
WIChiP/261-1/21
2021/BZP 00068156/01
Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami 21.06.2021
8996