BIP PW / Zamówienia Publiczne


Na tej stronie znajdują się tylko ogłoszenia o zamówieniach zamieszczone przed 14 września 2021 r.


Aktualne ogłoszenia są zamieszczane na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert