Rodzaj zamówienia:  Zleceniodawcy:  Wartość:
 
 Stan:  Szczegóły postępowania:
 

 
Zgłaszający
Sygnatura sprawy
Nr systemowy
Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
MELBDZ.261.5.2021
2021/BZP 00100165/01
Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 10.08.2021
9058