Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/3/2018
Nr systemowy: 6968
Termin składania ofert: 28.02.2018