Zakup papieru biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych PW wraz z dostawą
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/75/2020
Nr systemowy: 8769
Termin składania ofert: 04.12.2020
Ogłoszenie o zakupie wraz z załącznikami - 26.11.2020 r. Ogłoszenie o zakupie - dostawa papieru
Zbiorcze zestawienie ofert Informacja o przesłanych ofertach - 04.12.2020