Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i dysków zewnętrznych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/8/2017
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 627226-N-2017
Nr systemowy: 6888
Termin składania ofert: 12.12.2017