Zaproszenie do składania ofert (ZO) na dostawę projektorów multimedialnych
Zlecający: Wydział Architektury
Sygnatura sprawy: WAPW/29/ZO/BUPZP/2017
Nr systemowy: 6894
Termin składania ofert: 12.12.2017