„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia (budynków i terenów) Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”
Zlecający: Filia w Płocku
Sygnatura sprawy: BZP/390/16/16
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 351152-2016
Nr systemowy: 6305
Termin składania ofert: 02.12.2016
Odpowiedzi na pytania wykonawców + Modyfikacja SIWZ Modyfikacji uległy Rozdziały I i IV SIWZ