Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/3a/2018
Nr systemowy: 6987
Termin składania ofert: 09.03.2018