Dostawa podręczników do nauki języka hiszpańskiego
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/7/2020
Nr systemowy: 8259
Termin składania ofert: 18.02.2020
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty