UWAGA - ZMIANA TERMINU - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek wraz z usługą serwisową urządzeń - UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 15_12_2020,do godz. 12.00
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/76/2020
Nr systemowy: 8790
Termin składania ofert: 14.12.2020
ZMIANA - Ogłoszenie o zakupie - 11.12.2020 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT _ ZMIANA NA DZIEŃ 15_12_2020, godz. 12.00
Zbiorcze zestawienie ofert Informacja o przesłanych ofertach - 15.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16_12_2020