Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w celu zapewnienia udziału w zagranicznym kursie metodycznym z języka angielskiego na Malcie dla pracowników dydaktycznych
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/32/2021
Nr systemowy: 9008
Termin składania ofert: 21.06.2021
MODYFIKACJA - Ogłoszenia o zamówieniu - 15_06_2021 MODYFIKACJA - Zaproszenia do złożenia oferty - 15_06_2021
Załącznik nr 1 - Formularz oferty MODYFIKACJA - Formularza oferty - 15_06_2021
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług MODYFIKACJA - Wykazu wykonanych usług - 15_06_2021
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 21.06.2021 do godz. 12.00