Przebudowę pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania w Gmachu Nowym Technologicznym w Warszawie przy ul. Narbutta 85 w podziale na części: Część I Adaptacja pomieszczeń 102 i 103 na salę dydaktyczną Część II Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych
Zlecający: Kanclerz Politechniki Warszawskiej
Sygnatura sprawy: ZP.RB.MP.1.2021
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00174564/01
Nr systemowy: 9158
Termin składania ofert: 28.09.2021

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb60f1d9-398e-4a6b-957d-4ed65bd4c51e
Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: cz. 1 - 370.000 00 zł; cz. 2 - 950 000,00 zł