Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją zadania 32 projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17).
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/1/2019
Nr systemowy: 7608
Termin składania ofert: 04.02.2019