„Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2020 r.”
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/5/2020
Nr systemowy: 8256
Termin składania ofert: 13.02.2020
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Zapytanie ofertowe „Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2020 r.”
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty