Dostawa podręczników do nauki języka polskiego na potrzeby Studium Języków Obcych PW
Zlecający: Studium Języków Obcych
Sygnatura sprawy: SJO/ZP/78/2020
Nr systemowy: 8808
Termin składania ofert: 21.12.2020
Zbiorcze zestawienie ofert Informacja o przesłanych ofertach - 21.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22_12_2020