Świadczenia usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW – Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem na terenie głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie według załącznika nr 1 do swz (formularz oferty z załącznikiem) oraz załącznika nr 2 (formularz szczegółowy opisu zamówienia)
Zlecający: Wydział Elektryczny
Sygnatura sprawy: WE.ZP.261.3.21
Nr w Biuletynie Zamówień Publicznych: Identyfikator postępowania 0043ddcb-a00b-4728
Nr systemowy: 9081
Termin składania ofert: 22.07.2021
Identyfikator postępowania 0043ddcb-a00b-4728-b960-a76db6150796