Aktualności


INTRASTAT:

   System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W Polsce funkcjonuje on od 1 maja 2004 r. a w Unii Europejskiej od 1993 r.

   System INTRASTAT jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

  Jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej, realizujące obrót towarów z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do każdorazowego przedstawienia w Dziale Logistyki i Zakupów faktury w wywozie lub przywozie wraz z następującymi danymi niezbędnymi do dokonania rejestracji w systemie zgłoszeń celnych:

  • tłumaczenie na język polski przedmiotu dostawy;
  • kod określony w Nomenklaturze Scalonej (CN), tzw. kod TARIC ;
  • kraj pochodzenia (wyprodukowania) towaru;
  • masa netto towaru.

  Upoważniony pracownik Działu Logistyki i Zakupów dokonuje na fakturze potwierdzenia jej rejestracji do systemu INTRASTAT.

  W przypadku braku potwierdzenia Kwestura odmawia przyjęcia faktury do realizacji.

Zarządzenie nr 17/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. ,Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Dominiki Jastrzębskiej
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 15-74
e-mail: Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl