Aktualności


Lista pełnomocników:


Jednostka Pełnomocnik Telefone-mail
» Biblioteka Główna Dorota Miecznikowska (+48-22) 234-71-75 Dorota.Miecznikowska@pw.edu.pl
» Centrum Informatyzacji mgr Joanna Kaczanowska (+48-22) 234-59-14 Joanna.Kaczanowska@pw.edu.pl
» Centrum Studiów Zaawansowanych prof. dr hab. Stanisław Janeczko (+48-22)  234-60-02 janeczko@mini.pw.edu.pl
» Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii mgr Michał Szczepański (+48-22) 234-15-71 michal.szczepanski@pw.edu.pl
» Domy Studenckie PW Katarzyna Buchowiecka (+48-22) 234-91-41 dzp.ds@pw.edu.pl
» Filia PW w Płocku mgr Monika Lewandowska (+48-24) 36-72 + wew. 221 Monika.Lewandowska@pw.edu.pl
» Oficyna Wydawnicza PW Jarosław Nowak (+48-22) 234-70-28 jaroslaw.nowak@pw.edu.pl
» Ośrodek Kształcenia na Odległość PW inż. Tomasz Radwański (+48-22) 234-51-76 tomasz.radwanski@pw.edu.pl
» Studium Języków Obcych mgr Grażyna Podlodowska-Nędza (+48-22) 234-51-48 grazyna.podlodowska@pw.edu.pl
» Studium Wychowania Fizycznego mgr Piotr Stykowski (+48-22) 234-53-75 piotr.stykowski@pw.edu.pl
» Szkoła Biznesu mgr inż. Michał Kucharski wew.: (+48-22) 234-70-13 michal.kucharski@biznes.edu.pl
» Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" mgr inż. Agnieszka Łukawska (+48-22) 234-84-76 agnieszka.lukawska@pw.edu.pl
» Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Katarzyna Górniak (+48-22) 234-15-51 katarzyna.gorniak@pw.edu.pl
» Wydział Architektury mgr Ewa Bommersbach-Maszke (+48-22) 234-55-30 Ewa.Maszke@pw.edu.pl
» Wydział Chemiczny dr inż. Elżbieta Oknińska (+48-22) 234-71-01 Elzbieta.Okninska@pw.edu.pl
» Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Marta Rudnicka (+48-22) 234-51-01 M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl
» Wydział Elektryczny dr inż. Jacek Korytkowski (+48-22) 234-55-14 jacek.korytkowski@ee.pw.edu.pl
» Wydział Fizyki dr inż. Przemysław Duda (+48-22) 234-15-54 przemyslaw.duda@pw.edu.pl
» Wydział Geodezji i Kartografii dr Rafał Godlewski (+48-22) 234-55-87 rafal.godlewski@pw.edu.pl
» Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr hab. inż. Antoni Rożeń
mgr Renata Romankiewicz
(+48-22) 234-64-35
(+48 22) 234-62-92
Antoni.Rozen@pw.edu.pl
Renata.Romankiewicz@pw.edu.pl
» Wydział Inżynierii Lądowej mgr Magdalena Wawrowska (+48-22) 234-50-95 m.wawrowska@il.pw.edu.pl
» Wydział Inżynierii Materiałowej mgr inż. Elżbieta Sałacińska (+48-22) 234-87-37 elzbieta.salacinska@pw.edu.pl
» Wydział Inżynierii Produkcji mgr inż. Michał Haraburda
inż. Karolina Fruba
(+48-22) 234-87-57
(+48 22) 234-84-20
michal.haraburda@pw.edu.pl
karolina.fruba@pw.edu.pl
» Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Dominika Gruszczyńska (+48-22) 234-57-05 dominika.gruszczynska@pw.edu.pl
» Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Agnieszka Anucińska a.anucinska@mini.pw.edu.pl
» Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Agnieszka Kiersz
lic. Magdalena Sosińska
(+48-22) 234-66-33 agnieszka.kiersz@pw.edu.pl
magdalena.sosinska@pw.edu.pl
» Wydział Mechatroniki doc. dr inż. Janusz Igielski
mgr Maria Lepa
(+48-22) 234-83-24
(+48 22) 234-82-30
janusz.igielski@pw.edu.pl
maria.lepa@pw.edu.pl
» Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych mgr Małgorzata Kowalska (+48-22) 234-82-25 malgorzata.kowalska@pw.edu.pl
» Wydział Transportu mgr Michał Krzyżanek (+48-22) 234-57-27 michal.krzyzanek@pw.edu.pl
» Wydział Zarządzania mgr inż. Iwona Dobrzyńska (+48-22) 234-86-10 Iwona.Dobrzynska@pw.edu.pl
» Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT mgr Marika Czarnecka (+48 22) 182-11-56 M.Czarnecka@cezamat.eu
» Dział Administracyjno-Gospodarczy mgr Iwona Nerwińska (+48 22) 234-72-52 iwona.nerwinska@pw.edu.pl